gastro-projekt

Hotel Holiday Inn Kraków

Hotel Holiday Inn Katowice

Powierzchnia [m2] - 1400
Liczba Posiłków - 1500
Liczba miejsc konsumenckich - 439
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 439
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 22,5   
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 22,5
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 43,95

Zobacz plik pdf.

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie