gastro-projekt

KSIĄŻKA

E-book Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych..." przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem lokali gastronomicznych, wyposażaniem obiektów gastronomicznych oraz tych, których interesują europejskie normy związane z projektowaniem obiektów żywienia tj. restauracji, barów żywieniowych, stołówek, kantyn pracowniczych, kuchni hotelowych i szpitalnych oraz innych lokali gastronomicznych. 

UWAGA: Możesz zapoznać się z treścią kolejnych rozdziałów książki  wystarczy, że klikniesz w tytuł rozdziału, bądź w ikonkę "pobierz na stronie" a otworzysz dany rozdział w formacie pdf. Istnieje także opcja zakupu całej treści książki na płytce CD - służy do tego ikonka "zakup książkę".

WAŻNE:  Książka będzie co jakiś czas aktualizowana i dodawane będą do niej nowe informacje - zachęcamy więc do przeglądania książki on-line!


WSTĘP I SPIS TREŚCI  

Spis treści:
 • Słowo od autorki
 • Spis kolejnych rozdziałów
  

STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

Spis treści:
 • 2.1. Podstawowe rodzaje zakładów gastronomicznych
 • 2.2. Układ funkcjonalny pomieszczeń
 • 2.3. Drogi technologiczne
 • 2.4. Lokalizacja pomieszczeń w zależności od stron świata
 • 2.5. Możliwości sytuowania obiektów gastronomicznych w odniesieniu do pionowego układu budynku
 • 2.6. Zmienność funkcjonalno-przestrzenna zakładów gastronomicznych oraz adaptacyjne możliwości istniejących struktur budowlanych
 • 2.7. Wymagania terenowe i środowiskowe sytuowania zakładów gastronomicznych
 • 2.8. Podstawowe parametry wymiarowe w projektowaniu
 • 2.9. Preferowane układy modularne poziome i pionowe oraz zależności modularne w obrębie zakładu gastronomicznego
  

DZIAŁ MAGAZYNOWY

Spis treści:
 • 3.1. Wiadomości ogólne
 • 3.2. Zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i artykułów w pomieszczeniach magazynowych
 • 3.3. Przedmagazyn
 • 3.4. Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych
 • 3.5. Magazyn warzyw liściastych
 • 3.6. Magazyn owoców
 • 3.7. Magazyn kiszonek
 • 3.8. Magazyn produktów suchych oraz pieczywa
 • 3.9. Magazyny chłodzone
 • 3.9.1. Wprowadzenie
 • 3.9.2. Komory chłodnicze
 • 3.10. Magazyn napojów i alkoholi
 • 3.11. Magazyn jaj
 • 3.12. Magazyny gospodarcze
  

DZIAŁ PRODUKCYJNY

Spis treści:
 • 4.1. Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego
 • 4.2. Przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw
 • 4.3. Przygotowalnia wstępna mięsa
 • 4.4. Przygotowalnia wstępna ryb
 • 4.5. Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw
 • 4.6. Przygotowalnia właściwa mięsa
 • 4.7. Przygotowalnia właściwa ryb
 • 4.8. Przygotowalnia wyrobów mącznych
 • 4.9. Kuchnia potraw zimnych
 • 4.10. Kuchnia potraw gorących (główna)
 • 4.10.1. Wprowadzenie
 • 4.10.2. Wyposażenie technologiczne
 • 4.10.3. Rozmieszczenie sprzętu technologicznego
 • 4.10.4. Zasady doboru wyposażenia do obróbki termicznej
 • 4.11. Magazyn dobowy (podręczny)
 • 4.12. Pokój szefa kuchni
 • 4.13. Zmywalnia naczyń kuchennych
  

DZIAŁ EKSPEDYCYJNY     

Spis treści:
 • 5.1. Rozdzielnia kelnerska
 • 5.2. Zmywalnia naczyń stołowych
 • 5.3. Transport wewnętrzny
  

DZIAŁ HANDLOWY

Spis treści:
 • 6.1. Sala konsumencka
 • 6.2. Systemy obsługi konsumenta
 • 6.2.1. Samoobsługa
 • 6.2.2. Obsługa kelnerska
 • 6.3. Pozostałe pomieszczenia działu handlowego
  

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY

Spis treści:
 • 7.1. Dział administracyjno-socjalny
 • 7.2. Przepisy
  

SYSTEMY PRODUKCJI POTRAW

Spis treści:
 • 8.1. Wiadomości ogólne
 • 8.2. System schładzania potraw („cook-chill”)
 • 8.3. System zamrażania potraw („cook-freeze”)
 • 8.4. System próżniowego pakowania („sous-vide”)
 • 8.5. Tradycyjny system produkcji potraw
 • 8.6. System typu „fast-food”
  

SYSTEMY DYSTRYBUCJI POTRAW W SZPITALACH

Spis treści:
 • 9.1. Bemarowy system dystrybucji posiłków (zbiorczy)
 • 9.2. Tacowy system dystrybucji posiłków (indywidualny)
 • 9.2.1. Klasyfikacja tacowego systemu dystrybucji potraw
 • 9.2.2. Wyposażenie technologiczne działu dystrybucji posiłków
 • 9.2.3. Zasady pracy w tacowym systemie dystrybucji posiłków
 • 9.2.4. System identyfikacji diet
 • 9.2.5. Zautomatyzowany transport wózków tacowych
 • 9.2.6. Czynniki decydujące o możliwości zastosowania tacowego systemu dystrybucji posiłków
  

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA

 

 

Spis treści:
 • 10.1. Zastosowanie techniki przetwarzania danych w kuchniach szpitalnych
  
Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie