gastro-projekt

Restauracja Opera Krakowska

Restauracja Opera Krakowska

Powierzchnia [m2] - 350,8
Liczba Posiłków - 200
Liczba miejsc konsumenckich - 68
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 65
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 6,1
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 6,1
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 11,9

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie