gastro-projekt

Hotel Ideal Pruszków

Hotel Ideal Pruszków

Powierzchnia [m2] - 431,7
Liczba Posiłków    - 150
Liczba miejsc konsumenckich - 70
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 124,38
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 5,5   
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 5,5
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 10,5

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie