gastro-projekt

Hotel Diament Wrocław

Hotel Diament Wrocław

Powierzchnia [m2] - 750
Liczba Posiłków (w tym bankietowych) - 500
Liczba miejsc konsumenckich - 150
Gaz [kW] - 116
Moc Elektryczna [kW] - 103,76
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 5,8
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 5,8
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 11,5

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie