gastro-projekt

Kantyna Equator Warszawa

Kantyna Equator Warszawa

Powierzchnia [m2] - 658,4
Liczba Posiłków - 600
Liczba miejsc konsumenckich - 200
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 242,98
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 9,2
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 9,2
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 18,9

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie