gastro-projekt

Hotel Radisson Gdańsk

Hotel Radisson Gdańsk

Powierzchnia [m2] - 886,5
Liczba Posiłków - 480
Liczba miejsc konsumenckich - 150
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 354
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 10,1 
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 10,1
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 18,96

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie