gastro-projekt

Restauracja Alfa Centrum Gdańsk

Restauracja Alfa Centrum Gdańsk

Powierzchnia [m2] - 250,3
Liczba Posiłków - 300
Liczba miejsc konsumenckich - 50
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 157,86
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 22,8   
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 22,8
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 43,41

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie