gastro-projekt

Kantyna PPL Sonata Warszawa

Kantyna PPL Sonata Warszawa

Powierzchnia [m2] - 348,63
Liczba Posiłków - 300
Liczba miejsc konsumenckich - 100
Gaz [kW] - brak
Moc Elektryczna [kW] - 102,36
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 4,6
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 4,6
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 8,79

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie