gastro-projekt

Kantyna Eko Park Warszawa

Kantyna Eko Park Warszawa

Powierzchnia [m2] - 456,6
Liczba Posiłków - 300
Liczba miejsc konsumenckich - 75
Gaz [kW] - 18
Moc Elektryczna [kW] - 95,45
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 4,6
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 4,6
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 8,85

Zobacz plik pdf.

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie