gastro-projekt

Hotel Qubus Kielce

Hotel Qubus Kielce

Powierzchnia [m2] - 350
Liczba Posiłków - 140
Liczba miejsc konsumenckich - 70
Gaz [kW] - 52,5
Moc Elektryczna [kW] - 82,7
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 2,4
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 2,4
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 4,62

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie