gastro-projekt

Hotel Novotel Kraków

Hotel Novotel Kraków

Powierzchnia [m2] - 1463
Liczba Posiłków - 1200
Liczba miejsc konsumenckich - 400
Gaz [kW] - 88
Moc Elektryczna [kW] - 291,97
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 13,8
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 13,8
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 26,15

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie