gastro-projekt

Hotel Sheraton Kraków

Hotel Sheraton Kraków

Powierzchnia [m2] - 1582,2
Liczba Posiłków - 1400
Liczba miejsc konsumenckich - 322
Gaz [kW] - 268,2
Moc Elektryczna [kW] - 578,7
Ilość wody ciepłej [m3/dobę] - 17,13
Ilość wody zimnej [m3/dobę] - 17,13
Ścieki technologiczne [m3/dobę] - 32,89

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie