gastro-projekt

Oferta i OPINIA

1. Opracowanie :

- projekty technologiczne kuchni centralnych/cateringowych /hotelowych

-projekt lokalu gastronomicznego w centrach handlowych 

-projekt kuchni w szkole i przedszkolu 

- projekt wyposażenia kuchni w restauracji

-projekty technologiczne wszelkich obiektów gastronomicznych .

2. Opracowanie AUDYTÓW   w zakresie obniżenia kosztów wynikających z   :

 -zbyt dużej  powierzchni obiektu ;

 -zużycia energii elektrycznej , wentylacji  , wody , ścieków ;

- zatrudnienia i  oraganizacji pracy ;

-  technologią produkcji

oraz  przygotowanie dokumentacji w zakresie wyboru operatora tzw. firmy cateringowej .

Celem audytu jest podniesienie efektywności działania  obiektu : Kuchni Centralnej , Kuchni szpitalnej , Kantyny pracowniczej .

3.Projekty technologiczne kuchni - ZAKRES : 

Etap I -  KONCEPCJA 
Dokumentacja projektowa na etapie Koncepcji obejmuje:
- układ funkcjonalny pomieszczeń;
- dobór wyposażenia technologicznego;
- bilanse mediów;
- konsultacja z Rzeczoznawcą d/s przepisów SANEPID i BHP.
 
Etap II - PROJEKT BUDOWLANY
1. Dokumentacja projektowa na etapie Projektu budowlanego obejmuje:
- układ funkcjonalny pomieszczeń spełniający aktualne wymogi przepisów SANEPID i BHP;
- lokalizację i dobór wyposażenia technologicznego;
- wytyczne i bilanse dla branż projektowych tj.:
- architektoniczno-budowlane;
- wodno-kanalizacyjne;
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
- centralnego ogrzewania
- elektryczne i teletechniczne;
- gazu;
- chłodni i mrożni;
- koordynacja wielobranżowa;
- pomoc w uzyskaniu niezbędnych odstępstw  od przepisów określonych Prawem budowlanym / np.od wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego dla pomieszczeń produkcyjnych
- uzgodnienia Rzeczoznawcy d/s SANEPID, BHP.

Etap III -DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Opracowanie dokumentacji przetargowej obejmuje:
- wykaz wyposażenia technologicznego, w postaci kart katalogowych, określających:
- charakterystykę techniczną urządzenia;
- wydajność;
- parametry procesu technologicznego, np. zakres temperatur, rodzaj stosowanych materiałów;
- kosztorys urządzeń.
 
2. Analiza ofert potencjalnych firm - odpowiedzialnych za dostawę i montaż wyposażenia technologicznego, pod kątem:
- spełnienia wymagań określonych  w dokumentacji przetargowej;
- kompletności złożonych ofert i ich zgodność z projektem technologii.
 
Etap IV - PROJEKT WYKONAWCZY
1. Dokumentacja projektowa na etapie Projektu wykonawczego obejmuje:
- wykaz wyposażenia technologicznego ściśle określonego producenta z podaniem  modelu oraz typu urządzenia;
- szczegółowe wytyczne instalacyjne  dla branż projektowych, wraz z domiarami i rysunkami warsztatowymi tj.:
- architektura wnętrz;
- wodno-kanalizacyjne; - wentylacja mechaniczna  i klimatyzacja;
- gaz;
- elektryczne i teletechniczne;
- chłodni i mrożni;
- koordynacja wielobranżowa.

OPINIE DOTYCZĄCE

1. Prawidłowego wykonania projektu technologicznego kuchni pod kątem:

- spełnienia wytycznych technologicznych-  wielobranżowych; ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji projektu wentylacji mechanicznej

-doboru wyposażenia technologicznego

-wprowadzenia oszczędności w eksploatacji kuchni ; dotyczy w szczegolności energii elektrycznej oraz gospodarki wodą

2. Sprawdzenia obiektu pod kątem zaadaptowania go na cele gastronomiczne .

3. ODBIORY OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH:

   PRZEZ : SANEPID ,  BHP i PIP, P.POŻ - czyli przekazanie obiektu do użytkowania

4. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW

5. ODSTĘPSTWA W PRZYPADKU ZANIŻONEJ WYSOKOŚCI LOKALU ORAZ BRAKU OŚWIETLENIA NATURALNEGO NA STANOWISKU PRACY LUB ZAGŁĘBIENIA POMIESZCZEŃ

8. PROJEKTY BRANŻOWE: wentylacja i klimatyzacja , instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, architektura

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-BOOK - OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH REKLAMODAWCÓW!

  pobierz ofertę

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie